Bruki z fantazją!

Jeżeli ważna dla Państwa jest funkcjonalność i estetyka własnego otoczenia, nasza firma wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując pełen zakres usług brukarskich, oraz propozycji materiałów nawierzchniowych, mając na uwadze potrzeby, upodobania czy też względy praktyczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Masz pytania? Zadzwoń:

600 500 095
Wybierz kwestię:


Błędy brukowania Układanie kostki brukowej Pielęgnacja kostki brukowej

Poradnik brukarski


Jeżeli zdecydujemy się na samodzielne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej musimy pamiętać pewnych ograniczeniach oraz o możliwości popełnienia błędów mających wpływ na jakość oraz trwałość wykonanej nawierzchni, warto wymienić kilka z nich:

  • niewłaściwe spadki - poprzeczne i wzdłużne, nieodpowiednie ich wykonanie podczas niwelacji terenu oraz przy układaniu nawierzchni, co uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych w oczekiwanym kierunku,
  • źle przygotowana podbudowa - grubość niedostosowana do planowanych obciążeń, słaby stopień zagęszczenia, nieodpowiedni rodzaj użytego materiału, wszystkie wymienione czynniki mogą być przyczyną zapadania się gotowej nawierzchni.  
  • nieodpowiednia grubość kostki - niedostosowanie grubości materiału nawierzchniowego do planowanego stopnia eksploatacji (ruch samochodów osobowych lub też ciężarowych), może doprowadzić dopękania kostek oraz powstawania kolein.
  • złe odwodnienie nawierzchni - gdy jest ono wymagane lub też niezbędne (brak montażu odwodnień liniowych, odpływów z rynien spustowych budynku)
  • niewłaściwe ubicie gotowej nawierzchni - użycie niewłaściwego sprzętu (zagęszczarka zbyt lekka lub bez okładziny) co może powodować zarysowania lub uszczerbienia kostek na gotowej nawierzchni.

Dlatego też jeżeli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz niezbędnym sprzętem, najwygodniejszym i pewnym rozwiązaniem będzie zamówienie kompleksowej usługi brukarskiej, która obejmie projekt planowanej nawierzchni, prace pomiarowe, ziemne, transport materiałów, profesjonalne wykonawstwo łącznie z uporządkowaniem placu budowy. Unikniemy w ten sposób przykrych i kosztownych niespodzianek związanych z demontażem już ułożonej  nawierzchni.


 
Masz pytania? Zadzwoń:

600 500 095Zielony Bruk - Polecają Nas Oferteo.pl