Bruki z fantazją!

Jeżeli ważna dla Państwa jest funkcjonalność i estetyka własnego otoczenia, nasza firma wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując pełen zakres usług brukarskich, oraz propozycji materiałów nawierzchniowych, mając na uwadze potrzeby, upodobania czy też względy praktyczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Masz pytania? Zadzwoń:

600 500 095
Wybierz kwestię:


Błędy brukowania Układanie kostki brukowej Pielęgnacja kostki brukowej

Układanie kostki brukowej


Układanie kostki brukowejKorytowanie i niwelacja terenu

Początkowym etapem prac ziemnych jest tzw. korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy gruntu o grubości od 20 do 60 cm. Proces ten najczęściej wykonywany jest mechanicznie - za pomocą koparki, w uzasadnionych przypadkach na niewielkiej powierzchni ręcznie. Drugim etapem prac ziemnych jest niwelacja terenu, polega na wyrównaniu powierzchni gruntu po korytowaniu, oraz odpowiednim ukształtowaniu tej powierzchni aby nadać spadki podłużne i poprzeczne. W przypadku niewielkich robót narzędziem pomiarowym może być poziomica, natomiast pomiar dużych powierzchni, placów wymaga niwelatora.Podczas niwelacji wskazana jest szczególna staranność ponieważ ma ona wpływ na kształt, trwałość przyszłej nawierzchni oraz jej prawidłowe odwodnienie. 

Wykonanie podbudowy

Dla trwałości nawierzchni z kostki brukowej  największe znaczenie ma podbudowa i jej odwodnienie. Podbudowa odpowiada za właściwe przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni, powinna być jednocześnie przepuszczalna dla wody. Grubość warstwy zależy od: rodzaju gruntu, wielkości i rodzaju przewidywanego obciążenia jak również poziomu wód gruntowych, i waha się ona pomiędzy 10-20cm dla nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego, i 25-45cm grubości dla nawierzchni przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych Najczęściej stosowanym materiałem na podbudowę jest kruszywo łamane: tłuczeń o frakcji 32-63mm oraz kliniec 0-31,5 mm, lub też kruszywa naturalne np. pospółka. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych stosuje się chudy beton. Prawidłowe wykonanie podbudowy wymaga właściwego ubicia (zagęszczarkami płytowymi), aż do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia.

Montaż obrzegowania

Jednym z etapów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie obrzegowania nawierzchni. Podjazd, chodnik, taras, powinien być obramowany krawężnikami obrzeżami lub palisadami. Przed rozpoczęciem montażu obrzegowania (obramowania), należy wytyczyć jego przebieg przy uwzględnieniu wielokrotności kostek, zaoszczędzimy dzięki temu na dodatkowym docinaniu. Elementy obramowania osadza się na fundamencie z półsuchego betonu. 

Wykonanie warstwy wyrównującej

Następnym etapem jest wykonanie  warstwy wyrównawczej pod kostkę brukową, czyli podsypki, którą  można  wykonać z piasku o frakcji do 2 mm, bądź też odsiewek kamiennych 0-4 mm., jej grubość po ściągnięciu łatą przy zachowaniu odpowiednich spadków powinna wynieść od 3-5cm. Zadaniem warstwy wyrównawczej  jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych różnic w ich grubości dlatego jej zagęszczenie następuje dopiero po ułożeniu kostki.

Montaż kostki brukowej

Grubość materiału nawierzchniowego (kostki brukowej) powinna być dostosowana do planowanego stopnia eksploatacji (ruch pieszy - 4 cm, samochody osobowe- 6cm, ciężarowe 8 cm lub 10 cm). Nie spełnienie tego wymogu może doprowadzić dopękania kostek oraz powstawania kolein.

Ponieważ warstwa podłoża po ściągnięciu łatą nie powinna być naruszona układanie kostki brukowej dokonuje się od krawędzi drogi lub placu w kierunku do środka wykorzystując do postępu robót świeżo ułożoną warstwę bruku i nie niszcząc jednocześnie wcześniej przygotowanej warstwy wyrównującej (podsypki). Dokładne ułożenie pierwszych rzędów kostki, zachowanie spoin (szczelin), oraz kontrolowanie spadków układanej nawierzchni to czynności na które należy zwrócić szczególną uwagę. Ważne podczas układania pierwszego rzędu kostek jest właściwe rozplanowanie układu (rzędów),aby w dalszych etapach prac uniknąć cięcia dużej ilości kostek brzegowych. Docinanie kostek wykonujemy  za pomocą gilotyny lub też używając do tego celu specjalnych pił. 

Zagęszczanie kostki 

Końcowym etapem prac po ułożeniu kostki oraz zasypaniu szczelin jest jej zagęszczenie, czynność tą wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej obłożonej wykładziną z PCV która chroni kostkę przed zarysowaniami oraz obtłukiwaniem krawędzi. Nawierzchnia bruku przed zagęszczeniem powinna być sucha i czysta. Przy braku bocznych ograniczeń (krawężników lub obrzeży) przed zagęszczaniem skrajne kostki należy zabezpieczyć przed obsuwaniem. Po zagęszczeniu szczeliny (fugi) uzupełniamy piaskiem. Dobrze ułożona nawierzchnia powinna tworzyć jednorodną płaszczyznę bez wybrzuszeń czy wgłębień.

 


 
Masz pytania? Zadzwoń:

600 500 095Zielony Bruk - Polecają Nas Oferteo.pl